گالری تصاویر

 شرکت مهر آوران

اکسیژن ساز 1

اکسیژن ساز 2

اکسیژن ساز 3

مانیتور

تخت بیمار سه شکن فول برقی

تخت بیمار سه شکن فول برقی

تشک مواج سلولی

تشک مواج سلولی

میز غذا بغل تخت بیمار

بای پپ

ونتیلاتور

سی پپ

ونتیلاتور

ونتیلاتور

سی پپ

پر فیوزر(پمپ سرنگ)

دستگاه ساکشن

تشک مواج

تماس بگیرید